Praktyki/staże

Praktyczne doświadczenie, które uczy

AGA-Bauservice umożliwia studentom oraz absolwentom uczelni wyższych odbycie praktyk w naszej firmie. Głównym celem praktyk jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy oraz skonfrontowanie jej z rzeczywistością. Co za tym idzie kandydaci otrzymują możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia i pogłębienia swojej wiedzy.

Sposób rekrutacji na praktyki

Zespół rekrutacyjny firmy AGA-Bauservice dogłębnie analizuje zgłoszenia pod kątem określonych kryteriów, takich jak:

  • potrzeby komórki, w których przyszły praktykant chciałby się uczyć, a później ewentualnie pracować;
  • wysokość średniej ze studiów;
  • znajomość języków obcych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, pracownik naszej firmy kontaktuje się drogą telefoniczną z wybranym kandydatem.

Aplikuj

Chcesz odbyć u nas praktykę?   Wypełnij formularz