They trust us

Since 1994, our services have benefited a bunch of companies both Polish and foreign. It's a big load of experience and of acquired skills that makes us a trustworthy partner.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie   

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 
Uniwersytet Jagielloński  

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła w Krakowie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie

 
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie                                                         
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ Kraków 
ADK MODULARUM GmbH  
Hützen GmbH
Macon Bau GmbH
Weisenburger
Züblin Stahlbau GmbH
Siemens
TVO
Borgel Elementbau GmbH