Władze Spółki

Zarząd Spółki

Powołany decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 22.08.2022r.

Rada Nadzorcza Spółki

Powołana w dniu 22.08.2022r.