Standardy BHP

Pracownicy naszej firmy są naszym dobrem, a co za tym idzie naszym kapitałem.  Dlatego tak ważnym zadaniem dla nas jest zapewnienie im bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działamy w oparciu o zasady BHP:

 • Uświadamianie naszych pracowników o możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń- szkolenia BHP.
 • Zapewnienie naszym pracownikom odpowiednich warunków na stanowisku pracy oraz wyposażenie w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo.
 • Ciągła kontrola i eliminowanie potencjalnych zagrożeń.

Poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników przekłada się przede wszystkim na jakość wykonywanej pracy. Czyni nas to godnym zaufania partnerem.

Certyfikacja SCC

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną zarówno kierowniczą  jak i nadzoru średniego  z uprawnieniami polskimi  i międzynarodowymi, w tym uprawnienia w zakresie SCC (międzynarodowy system bezpieczeństwa).

Safety Certificate Contractors (SCC) to skrót oznaczający system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem dla podwykonawców. Celem powołania SCC było stworzenie jednolitego, obiektywnego systemu do oceny polityki bezpieczeństwa podwykonawców.

System obejmuje swoim zakresem zarówno poszczególnych pracowników, jak i firmę. W pierwszej kolejności szkolona i certyfikowana jest załoga, dopiero wtedy o odpowiedni certyfikat może ubiegać się firma.

Korzyści dla osoby posiadającej certyfikat SCC i dla firmy zatrudniającej taką osobę:

 • mniejsza wypadkowość,
 • wiarygodność osoby posiadającej paszport,
 • większa świadomość zagrożeń,
 • zmniejszenie kosztów – mniejsza wypadkowość i mniej likwidacji szkód,
 • zwiększenie szans na rynku pracy,
 • lepsza organizacja pracy,
 • profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • wiarygodność w stosunkach pomiędzy partnerami biznesowymi,
 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez świadome działania prewencyjne.

 

Odpowiedzialność społeczna

„Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”

Prezes przedsiębiorstwa AGA-Bauservice Sp. z o. o.- prof. Janusz Magiera powołał do życia fundację, która ma za zadanie promocję młodych zdolnych, ochronę środowiska oraz Politechnikę Krakowską. Utworzona organizacja nosi nazwę „Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.

Głównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju intelektualnego, twórczego i zawodowego młodych ludzi, wykazujących predyspozycje do rozwijania swoich uzdolnień.  Poza pomaganiem młodym osobom fundacja będzie także wspierać rozwój techniki i innowacyjności, rozpowszechniać i wdrażać nowe rozwiązania techniczne w gospodarce, jak również prowadzić działalność publiczną na rzecz promocji PK i innych szkół wyższych.

Do działań fundacji należy także wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego oraz technologii bezodpadowych i energooszczędnych w przemyśle.