Dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma AGA-Bauservice Sp. z o.o. uzyskała w roku 2020 dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Działania planowane do realizacji:

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
  • Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wydatki ogółem 414 823,47 PLN

Wydatki kwalifikowalne 414 823,47 PLN

Wkład UE: 414 823,47 PLN

Kontaktieren sie uns!

Wenn Sie unverbindlich eine Kostenlose Beratung wünschen, rufen Sie uns an oder füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.