Nazwa Inwestycji:

Budowa obiektów użyteczności publicznej w systemie modułowym.

Inwestor / Zamawiajacy:

ADK MODULARUM

Okres realizacji: 

2010r. – 2011r.

Miejsce realizacji: 

Klinika Konstanz, Niemcy