Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa i częściowa przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 4 wraz z instalacjami wew. (wod-kan, elektr., CO, wentylacji, kanalizacji opadowej), termomodernizacją, przebudową przyłącza energii elektr., instalacji wew. pozabudynkowej oświetlenia, wodociągowej oraz kanalizacyjnej, budową miejsc postojowych, ciągów pieszych, dwóch pochylni dla niepełnosprawnych , przebudowa drogi wew. oraz przebudową placu zabaw z budową jego ogrodzenia przy ul. Krzyszkowickiej w Wieliczce

Inwestor / Zamawiający:

Gmina Wieliczka

Wykonane prace:

  • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a po skończonej realizacji uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  • roboty budowlane (wyburzenia i rozbiórki istniejących konstrukcji, roboty ziemne i żelbetowe, izolacja fundamentów i ścian, konstrukcje murowe ścian, stropy z płyt prefabrykowanych, konstrukcja i przykrycie dachu, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, prace tynkarskie i malarskie, wykończenie posadzek, dostawa i montaż windy osobowej,boksów szatniowych, podnośników schodowych dla osób niepełnosprawnych, balustrad, termomodernizacja ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą),
  • instalacje sanitarne,
  • instalacje elektryczne i słaboprądowe,
  • mała architektura.

Okres realizacji: czerwiec 2015 r. – sierpień 2016 r.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce