Nazwa Inwestycji:

Wykonanie prac remontowo – budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w segmencie B, G oraz H Wydziału Chemii UJ w Krakowie

Inwestor / Zamawiający:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Wykonane prace:

 • Roboty remontowo – budowlane:
  – wyburzenia, demontaże, przebicia w istniejących konstrukcjach
  – budowa ścian działowych
  – szpachlowanie, malowanie
  – wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w systemie antyelektrostatycznym
  – montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej
  – montaż konstrukcji pod urządzenia wentylacji i klimatyzacji
  – zagospodarowanie terenu, prace ziemne i brukarskie
  – wykonanie ogrodzenia wraz obudową z płyt HPL
 • Instalacje sanitarne:
  – prace demontażowe
  – rozbudowa instalacji c.t., w.l.
  – przebudowa, rozbudawa instalacji wod-kan
  – wykonanie instalacji klimatyzacji
  – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
  – wykonanie instalacji gaśniczej – system mgły wodnej
 • Instalacje elektryczne:
  – prace demontażowe
  – rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej
  – dostawa i montaż rozdzielni automatyki
  – montaż tras kablowych
  – okablowanie elektryczne i strukturalne
  – montaż osprzętu elektrycznego
  – instalacja oświetlenia ogólnego przeciwwybuchowego
  – wykonanie instalacji BMS
  – rozbudowa instalacji SAP
  – rozbudowa instalacji KD
  – montaż instalacji detekcji gazu
  – przebudowa instalacji odgromowej

Okres realizacji:

lipiec 2020 r. –  październik 2020 r.

Miejsce realizacji:

ul. Gronostajowa 2, Kraków