Nazwa Inwestycji:

Budowa Centrum Społeczno- Kulturalnego wraz z Biblioteką
w Wieliczce

Inwestor / Zamawiający:

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Wykonane prace:

 • Roboty remontowo – budowlane:
  • roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, ziemne
  • wzmocnienie fundamentów w zabytkowym budynku
  • wykonanie więźby dachowej wraz z izolacją i pokryciem w zabytkowym budynku
  • prace konstrukcyjne stalowe, żelbetowe
  • wykonanie żelbetowej widowni sali kinowej wraz z dostawą i montażem foteli widowiskowych
  • wykonanie sali kinowej wraz z okładzinami akustycznymi
  • dostawa i montaż urządzeń kinotechnicznych, scenicznych
  • izolacja wewnętrzna ścian i posadzek piwnic
  • prace murowe
  • montaż ścianek i okładzin w suchej zabudowie
  • ocieplenie stropu nad piętrem
  • tynki, okładziny ścian, malowanie
  • wykonanie posadzek wraz z okładzinami z płytek ceramicznych, wykładzin dywanowych oraz żywic epoksydowych
  • montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrzne okiennej i drzwiowej
  • montaż systemowej stolarki aluminiowej
  • prace konserwatorskie w zabytkowym budynku
  • wykonanie tynków renowacyjnych w zabytkowym budynku
  • dostawa i montaż półautomatycznej ścianki mobilnej
  • wykonanie szybu windowego wraz dostawą i montażem dwóch wind, rozruchem i uzyskaniem pozwolenie w UDT
  • zagospodarowanie terenu z parkingami, ciągami komunikacyjnymi, oraz kształtowanie zieleni
  • wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym
  • wyposażenie sali kinowej, biblioteki, czytelni, działu
 • Instalacje sanitarne:
  • instalacje wodno – kanalizacyjne
  • biały montaż wraz z wyposażeniem sanitariatów
  • instalacje centralnego ogrzewania
  • instalacja gazowa
  • kotłownia gazowa
  • instalacja hydrantowa
  • instalacje wentylacji mechanicznej
  • instalacja klimatyzacji
 • Instalacje elektryczne:
  • dostawa i montaż stacji TRAFO wraz z podłączeniem instalacji wewnętrznej
  • instalacja zasilająca
  • rozdzielnice
  • instalacje oświetlenie
  • instalacja gniazd wtyczkowych
  • instalacje uziemienia
  • instalacja CCTV
  • instalacja AV
  • instalacje okablowania strukturalnego
  • instalacja sygnalizacji alar

Okres realizacji:

listopad 2018 r. –  styczeń 2020 r.

Miejsce realizacji:

pl. Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka

Dodatkowe informacje:

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków