Nazwa Inwestycji:

Termomodernizacja paw. B-5 AGH wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej i schładzania dla piętra VIII i IX dla WIMiIP

Inwestor / Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wykonane prace:

 • termomodernizacja i wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian budynku,
 • wymiana stolarki okiennej budynku,
 • wymiana drzwi stalowych na aluminiowe,
 • montaż rolet zewnętrznych,
 • roboty tynkarskie i malarskie,
 • instalacja wentylacji mechanicznej, wody lodowej, indywidualnej wentylacji wyciągowej dla laboratoriów chemicznych,
 • rozbudowa węzła cieplnego o dodatkowy moduł dla nagrzewnicy wentylacji,
 • instalacja zasilania i sterowania roletami zewnętrznymi fasadowymi,
 • instalacja przeciwpożarowa,
 • instalacja odgromowa wraz z masztem,
 • wymiana części oświetlenia budynku.

Okres realizacji: czerwiec 2015 r. –  listopad 2015 r.

Miejsce realizacji: paw. B-5 AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków