Nazwa Inwestycji:

Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka

Inwestor / Zamawiający:

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Prof. Bogusława Frańczuka

Wykonane prace:

  • Dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych.
  • Przebudowa pozostałej części budynku nr 2 z wyłączeniem klatki schodowej wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz z sięgaczem – drogą pożarową, lokalizacją agregatów wody lodowej przyłączem energetycznymi i wody lodowej.

Okres realizacji: 

czerwiec 2023 r. –  aktualnie w toku

Miejsce realizacji:

Aleja Modrzewiowa 22, Kraków, Polska