Nazwa Inwestycji:

Projekt ocieplenia ścian budynku D-8 AGH na działce: 699/6 obr.4 Krowodrza 699/6 w ramach inwestycji pn.: „Poprawa sprawności energetycznej budynku D-8″

Inwestor / Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wykonane prace:

  • projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia ścian i wymiany ślusarki,
  • remont stropodachu,
  • wymiana ślusarki,
  • docieplenie budynku wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ze względu na prowadzenie prac docieplenia w budynku wysokim, czyli powyżej 25 m wysokości

Okres realizacji: kwiecień 2017 r. –  listopad 2017 r.

Miejsce realizacji: paw. D-8 AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków