Nazwa Inwestycji:

Budowa budynku administracyjno-biurowego w Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie

Inwestor / Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczalni Sp. z o. o.

Wykonane prace:

  • Zaprojektowanie; tj. opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego dla budynku administracyjno- biurowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • Opracowanie projektów technicznych i wykonawczych;
  • Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlano- instalacyjnych.

Okres realizacji:

czerwiec 2023 r. –  aktualnie w toku

Miejsce realizacji:

Nowohucka 1, Kraków, Polska