Nazwa Inwestycji:

Prace modernizacyjne w Sukiennicach

Wykonane prace:

  • wykonanie płyty żelbetowej monolitycznej w tzw. krzyżu sukiennic przykrywającej relikty archeologiczne
  • przykrywającej relikty archeologiczne

Okres realizacji: maj 2007 r.- czerwiec 2007 r.