Nazwa Inwestycji:

Prace remontowo – budowalne

Inwestor / Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wykonane prace:

  • wymiana ocieplenia stropodachu;
  • termomodernizacja ściany południowej;
  • termomodernizacja ściany wschodniej i zachodniej;
  • prace remontowo- budowlane (przebudowa wjazdu do przyziemia Biblioteki od strony Północnej, dobudowa do istniejącego budynku Biblioteki Głównej AGH, wraz z przebudową części północnej obiektu i montażem w niej windy dostosowanej dla potrzeb niepełnosprawnych, przebudowa kondygnacji piwnicy z wyłączeniem południowej klatki schodowej i pomieszczeń znajdujących się między osiami I i III, przesunięcie istniejącej kontenerowej stacji trafo, budowa nowej stacji trafo, likwidacja istniejącej kontenerowej stacji trafo po uruchomieniu nowo wybudowanej)
  • instalacje sanitarne
  • instalacje elektryczne wewnętrzne i słaboprądowe (bez wyposażenia instalacji słaboprądowych) z przebudową infrastruktury energetycznej

Okres realizacji: 

czerwiec 2010 r. – wrzesień 2010 r.

czerwiec 2011 r. – wrzesień 2011 r.

marzec 2012 r. – grudzień 2012 r.

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków