Nazwa Inwestycji:

Prace remontowo-budowlane w Klubie Profesorskim AGH

Inwestor:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wykonane prace:

Prace remontowo-budowlane w zakresie:

  • robót budowlanych
  • instalacji elektrycznych,
  • instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji.

Okres realizacji: sierpień 2007 r. – październik 2007 r.

Miejsce realizacji: Klub Profesorski w budynku A-0 Akademii Górniczo- Hutniczej, Kraków