Nazwa Inwestycji:

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno‑Edukacyjnego Dom Utopii

Inwestor / Zamawiający:

Miasto Kraków

Wykonane prace:

  • Przygotowanie formalno-prawne inwestycji
  • Kompleksowa realizacja inwestycji
  • Rozbudowa i adaptacja niezabytkowej infrastruktury dawnego budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” oraz utworzenie Centrum Edukacyjno‑Artystycznego Dom Utopii

Okres realizacji:

kwiecień 2019 r. –  sierpień 2021 r.

Miejsce realizacji:

Kraków, os. Szkole 26