Nazwa Inwestycji:

Prace remontowo- budowlane w budynku Szpitala MSWiA

Inwestor / Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie

Wykonane prace:

Prace remontowo- budowlane w zakresie:

  • wymiany dźwigu szpitalnego
  • instalacje sanitarne
  • instalacje elektryczne
  • wentylacja mechaniczna
  • dobudowa przyległej klatki schodowej z windą
  • termoizolacja fasady
  • ocieplanie stropodachu
  • przebudowa dachu

Okres realizacji: 

sierpień 2008 r.- listopad  2008 r.

październik 2008 r. – listopad 2010 r.

Miejsce realizacji: Budynek Szpitala MSWiA, ul.Kronikarza Galla 25, Kraków