Nazwa Inwestycji:

Wykonanie fasady wentylowanej wraz z pracami towarzyszącymi

Inwestor / Zamawiajacy:

FIDELTRONIK IMEL Sp. z o.o.

Okres realizacji:

lipiec 2006 r. -sierpień 2006 r.

Miejsce realizacji:

Kraków