Nazwa Inwestycji:

Modernizacja Sali Konferencyjnej Rektoratu AGH w Krakowie

Inwestor:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Okres realizacji: sierpień 2011 r. – październik 2011 r.

Miejsce realizacji: Sala Konferencyjna Rektoratu nr 106 w Pawilonie A-0 na terenie AGH, Kraków