Nazwa Inwestycji:

Dobudowa szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przelotowego oraz dobudową klatki schodowej do budynku przy ul. Kopernika 38, w którym mieści się Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Inwestor / Zamawiający:

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wykonane prace:

  • roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku
  • wykonanie ścian żelbetowych szybu windowego i klatki schodowej
  • wykonanie izolacji przyziemia
  • wykonanie elewacji wraz z montażem fasadowych profili elewacyjnych
  • wykonanie klap oddymiających
  • dostawę i montaż dźwigu osobowego
  • wykonanie robót izolacyjno – dekarskich dachu głównego
  • wykonanie stropodachu kolebkowego nad wiatrołapem SD-2
  • wykonanie konstrukcji daszku ze szkła hartowanego

Okres realizacji: sierpień 2012 r. – grudzień 2012 r.

Miejsce realizacji: Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 38, Kraków