Nazwa Inwestycji:

Remont generalny Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Inwestor / Zamawiający:

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wykonane prace:

  • wymiana instalacji wod-kan, C.O., elektrycznej i teletechnicznej
  • instalacja gazów medyczn okien, drzwi i podłóg
  • wykonanie łazienek i nowa aranżacja wnętrz

Okres realizacji: 

wrzesień 2006 r. – marzec 2007 r.

Miejsce realizacji:

Oddziału Chorób WewnętrznychSP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków