Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie

Inwestor / Zamawiający:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Wykonane prace:

  • Budowa dodatkowego, niezależnego budynku szkoły o powierzchni ok. 4400 m2 dla około 440 uczniów.
  • Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz z widownią na antresoli.
  • Zagospodarowanie terenu z ciągami pieszymi i parkingiem.

Okres realizacji:

kwiecień 2024 r. –  aktualnie w toku

Miejsce realizacji:

ul. Sucharskiego, Kraków, Polska