Nazwa Inwestycji: Prace remontowo-budowlane w sali wykładowej AGH

Inwestor / Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wykonane prace: Prace remontowo- budowlane w zakresie:

  • instalacja wentylacyjno- klimatyzacyjna
  • system akustyczny ścian
  • sufit podwieszany
  • wymiana podłóg
  • wymiana siedzeń
  • system sterowania i automatyki

Okres realizacji: 04 maja 2006 r. – 28 luty 2007 r.

Miejsce realizacji: Sala wykładowa nr 224 w budynku A-1/C-1 Akademii Górniczo- Hutniczej, Kraków