Nazwa Inwestycji:

Przebudowa i adapacja localu na potrzeby centrum konferencyjno-promocyjnego zlokalizowanego przy Avenue de Cortenbergh 16 w Brukseli

Inwestor / Zamawiajcy:

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Wykonane prace:

  • ogólne prace rozbiórkowe,
  • prace ogólnobudowlane: wylewki, budowa ścianek i szachtów, przebicia w stropie, tynkowanie, betonowe и stalowe elementy konstrukcyjne,
  • Wymiana zewnętrznej fasady,
  • prace wykończeniowe: płytki, sufity podwieszone, okładziny płytowe, posadzki, parkiet drewniany, ścianka mobilna, stolarka drzwiowa wewnętrzna, wymiana okien, szklane,,
  • prace sanitarne: rozbudowa instalacji wody lodowej i centralnego ogrzewania, montaż klimakonwektorów 4 rurowych, rozbudowa instalacji wod-kan., wykonanie węzła sanitarnego (przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w tym rozbudowa jednej instalacji wraz przeróbkami kanałów, przebudowa instalacji gazowej, rozbudowa instalacji hydrantowej.

Okres realizacji:

grudzień 2016 r. – czerwiec 2017 г.

Miejsce realizacji:

Rue Stevin 139, B-1000 Bruksela, Belgia.