Nazwa Inwestycji:

Prace remontowo-budowlane w budynku Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego

Inwestor / Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ Kraków

Wykonane prace:

Prace remontowo-budowlane w zakresie:

  • roboty budowlane
  • instalacje elektryczne
  • instalacje sanitarne
  • wentylacja mechaniczna
  • wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem
  • obróbki blacharskie
  • wykonanie kominów oraz wieńca i stropu żelbetowego nad pietrem budynku 6A

Okres realizacji:

lipiec 2007 r. – grudzień 2009 r.

listopad 2008 r.- marzec 2009 r.

Miejsce realizacji: 

Budynek  5C Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego, Kraków

Budynek  6A Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego, Kraków