Nazwa Inwestycji:

Budowa laboratorium edukacyjno- badawczego odnawialnych źródeł i poszanowania energii polegajaca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie ośrodka dydaktycznego WGGiOŚ AGH w Miękini

Inwestor / Zamawiający:

ATEST-BUD

Wykonane prace:

  • instalacja wod. – kan. w tym instalcja odzysku tzw. woda szara
  • instalacja grzewcza z nowoczesnym systemem wytwarzania energii cieplnej obejmującym pompy ciepła, kolektory słoneczne, dwa rodzaje dolnych wymienników dla pomp ciepła
  • instalacje po stronie odbioru energii cieplnej (nagrzewnice wentylacyjne, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe)
  • instalcja elektyryczna wraz z instalcją BMS obejmującą nowoczensy system sterowania, bilansowania i zarządzania energią z możliwością obsługi przez Internet

Okres realizacji: marzec 2011 r. –  październik 2011 r.

Miejsce realizacji: Laboratorium Edukacyjno- Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini, koło Krakowa