Nazwa Inwestycji:

Modernizacja pomieszczeń ACK Cyfronet – AGH

Inwestor / Zamawiajacy:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Okres realizacji: wrzesień 2010 r. -grudzień 2010 r.

Miejsce realizacji: ACK Cyfronet- II piętro, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków