Nazwa Inwestycji:

Rewitalizacja – remont i przebudowa budynku Magazynu  Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o. i instalacji elektrycznych

Inwestor / Zamawiający:

Teatr im. Juliusza Słowackiego

Wykonane prace:

Roboty budowlane:

 • wyburzenia i rozbiórki istniejących konstrukcji,
 • roboty ziemne,
 • elementy żelbetowe,
 • konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem ogniowym,
 • więźba dachowa,
 • obudowa szybu windowego ścianami szklanymi przeciwpożarowymi,
 • stolarka zewnętrzna i wewnętrzna okienna i drzwiowa,
 • prace tynkarskie i malarskie,
 • prace wykończeniowe.

Instalacje kanalizacji i sanitarne:

 • instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
 • biały montaż z akcesoriami łazienkowymi,
 • instalacja gazowa,
 • kotłownia z wyposażeniem ,
 • instalacja c.o. z osprzętem,
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Instalacje elektryczne i słaboprądowe

Okres realizacji: luty 2015 r. – kwiecień 2016 r.

Miejsce realizacji: ul. Radziwiłłowska 3, 31-026 Kraków